Daddy Lumba – Sesee Wo Se

Legendary Ghanaian highlife singer Daddy Lumba released this lovely tune a long time ago. The song is called “Sesee Wo Se”.

ALSO CHECK OUT:  Daddy Lumba - Enim A Yede Di Sika (Asante Nkae)
The song is available here for streaming and downloading. Kindly check it below. 

Advertisement
Advert

Sɛsɛɛ wo se wooyɛ ayɛ ayɛ
Ama meho akyere me o
(Sɛsɛɛ wo se)
Sɛsɛɛ wo se menni bɛɛbi mpo nfa koraa
Ɔdɔɔ
(Sɛsɛɛ wo se)
Mɛdwareɛ ɛfɔeɛ o wowo ansa na wo nsuo ɛbɛtɔ
Wona wo bɔɔ mese guu m′anum a ɛtutuo yi
Na mabrɛ wo ne mpoatwa o

*CHORUS*:
Papa mpo mato no atwene ee ɛmmɛyɛ kuntan
Sɛsɛɛ wo se
Ɛgya wogye woho di
Me hunu wo sɛ ahweneɛ bi a ɛnni bɔn no
Papa mpo mato no atwene ee ɛmmɛyɛ kuntan
Sɛsɛɛ wo se
Wo gyae me a menhye po o
Densiamoa ee

Advertisement
Advert

Sɛsɛɛɛ wo se wooyɛ ayɛ ayɛ
Ama meho akyere me o
(Sɛsɛɛ wo se)
Sɛsɛɛ wo se menni bɛɛbi mpo nfa koraa
Kwadwo ee
(Sɛsɛɛ wo se)
Mɛdwareɛ ɛfɔeɛ o wowo ansa na wo nsuo ɛbɛtɔ
Wona wo bɔɔ mese guu m’anum a ɛtutuo yi
Dada na mabrɛ wo ne mpoatwa oo

*CHORUS*:
Papa mpo mato no atwene ee ɛmmɛyɛ kuntan
Sɛsɛɛ wo se
Wo gyae me a menhye po o
Densiamoa ee
Papa mpo mato no atwene ee ɛmmɛyɛ kuntan
Sɛsɛɛ wo se
Mɛkɔ ama obi aba oo
Prayɛtia Abena

*VERSE 2*:
Monhwɛ nea mehunu ne nea meteɛ bi
Abɔtesɛm ni!
Mɛfa nea n′ani ateɛ
Obi ani bɛte woso a ɛya oo
Wo baeɛ mehunu oo
Ateyie ma awerɛfie ntira
Akranteɛ saa dabɛn aa
Nkura nyinaa boɔ ayɛ den sei aa

*CHORUS*:
Papa mpo mato no atwene ee
ɛmmɛyɛ kuntan
Sɛsɛɛ wo se
Wo gyae mea menhye po o
Ɔdɔ ee
Papa mpo mato no atwene ee ɛmmɛyɛ kuntan
Sɛsɛɛ wo se
Mɛkɔ ama obi aba oo
Ɔdɔ, Prayɛtia Abena

*VERSE 3*
Aduana ba ee
Yɛma wo akoma pa a, na yaha wo oo
Ɔdɔ ne nea neho akɔdi mu
M’akoma!
Megya dum dabɛn a
Na bogya mpo ho ahia me sei a
Me su a mɛgyae oo densiamoa eee
Ɔkɔtɔ ee, nnampa asa ama wadi bem oo Abrafie ee
Aboa yɛwe wo dompe ansa na yate wonam ahwɛ
Asɛm na aba ntira
Ɛnɛ ɔdɔ sɔre a
Dada ɔsɔre a ɔse mmaa ɛbu o
Menkɔte a mete
Ɔdɔ wo sɔre a wo se mmaa ɛbu o
Mmaa no deɛ na abu
Na neɛ ɔbɛtena woho ne wo adi ohia no ɛnaa
Neho ɛna oo densiamoa ee
Sɛ nea ɛmmaa ɛbu no aa
Saa nso aa na mmarima ɛbu oo K-Wuo
Ɔdɔ na ɔdɔ wo oo
Na Ɔdɔ, ɛnyɛ sɛ mabɔ ɛdam koraa
Ah
Sɛsɛɛ
Sɛsɛɛ
Sɛsɛɛ
Sɛsɛɛ
Sɛsɛɛ wo se

*CHORUS*:
Papa mpo mato no atwene ee ɛmmɛyɛ kuntan
(Sɛsɛɛ wo se)
Ɛgya wogye woho di
Me hunu wo sɛ ahweneɛ bi a ɛnni bɔn no
Papa mpo mato no atwene ee ɛmmɛyɛ kuntan
Sɛsɛɛ wo se
Mɛkɔ ama obi aba oo
Ɔdɔ ee

INTERLUDE
Ɛnkɔsi daben
Ɛna mo bɛma amansan adaadaa mo
Ɛnɛ wobɛ teɛ
Yɛse Daddy Lumba ɔdaeɛ a wansɔre
Ɔdwomtofoɔ no afei deɛ ɔtɔn nnuro ama yakye no
Daddy Lumba ho mmaa bebree
Nso abere biara no
Ɔte ne dɔfo nkyɛn
Ɛnkosi daben na amasan bɛ daadaa mo
Dan Baafi dusseldorf
Ɔse wo dwene ne ho a
Wo na wo fɔn!

*VERSE 4*
Monhwɛ ɔkwaterekwa bi a na ɔse ɔfira me ntoma
Monhwɛ ɔkwaterekwa bi a na ɔse ɔfira me ntoma
Wo baa yɛ no na me fira m’adwenasa dada
Ɛyɛ aniberɛ oo
Wonim yɛ a yɛ ma yɛnhwɛ ɛ
Na gyae nsɛm keka yi a
Wobaa yɛ yɛhunu oo
Ɔdɔ oo
Ɛnam w′aniberɛ nti
Wo sɔre a na wo de me nenam efiemu a
Da biara na yɛgu m′animase oo
Akyerɛ m’adɔfo yi aa
Mea metu asuo asu
Ɛma amansan nom bɔ medin oo Kwadwo ee
Ɛnnɛ nsuo ho nti mese yɛ bu me ɔkrɔnfoɔ yi oo
Shiii
Ɛyɛ aniberɛ
Wo dwene meho a
Wona wo fɔn!

*CHORUS*:
Papa mpo mato no atwene ee ɛmmɛyɛ kuntan
Sɛsɛɛ wo se
Wosɛe me no na meyɛ me keseɛ eee
Abanaba ee
Na ahenie wɔ me o
Papa mpo mato no atwene ee ɛmmɛyɛ kuntan
Sɛsɛɛ wo se
Ɛmma monte nisuo oo
M′adɔfo ee na aberɛ biara mewɔ hɔ me ma mo aa oo
Papa mpo mato no atwene ee ɛmmɛyɛ kuntan
Sɛsɛɛ wo se
Ɛgya wogye woho di
Me hunu wo sɛ ahweneɛ bi a ɛnni bɔn no
Papa mpo mato no atwene ee ɛmmɛyɛ kuntan
Sɛsɛɛ wo se
Wo gyae mea menhye po oo
Densiamoa ee
Sɛsɛɛ wo se!

DOWNLOAD MP3

YESU

I hear " My son, your time has come to shine..." ✊🏿⚫️ Kindly Follow Me On Facebook  Click Here For Business; [email protected]

Related Articles

Back to top button